Nieuws

Ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage

Ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage

Na anderhalf jaar intensief samenwerken met inwoners, ondernemers, en (keten)partners is het nu zo ver: de Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo is in ontwerp gereed en wordt ter inzage gelegd. 
 
Bekijk hier de ontwerp omgevingsvisie voor Geldrop-Mierlo. 
 

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomgeving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op de doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving van de gehele gemeente Geldrop-Mierlo, dus op de beide kernen en het hele buitengebied.
 
Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die de visie opstelt. Dat betekent dat alleen de gemeente Geldrop-Mierlo zich hieraan dient te houden, dan wel dat zij alleen goed gemotiveerd daarvan af kan wijken. Voor anderen, zoals inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, biedt de visie aanknopingspunten om samen te werken, initiatief te nemen, participatie vorm te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeente en het behoud van onze kwaliteiten. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente!


Waar kunt u de omgevingsvisie bekijken?

De omgevingsvisie is hier te lezen maar ook op de officiële website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Ook zijn de stukken in deze periode in te zien op papier in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden en natuurlijk ook via de website van de gemeente: www.geldrop-mierlo.nl
 

Hoe kunt u reageren op de Omgevingsvisie (zienswijzen)?

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken over de ontwerp- omgevingsvisie. Dit kan schriftelijk: via gemeente@geldrop-mierlo.nl of Postbus 10101, 5660 GA; of mondeling: hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 040-3893838. 

Vervolg

Na 14 september gaan we alle reacties bundelen en verwerken we die in de uiteindelijke omgevingsvisie. Deze visie zal dan vastgesteld worden door de raad. We verwachten dat dit rond december 2022 zal zijn. Natuurlijk houden we u ook hiervan op de hoogte via deze website en andere gemeentelijke kanalen. 

|

Bijlage

  1. omgevingsvisieF1-WCAG_125.pdf 30-6-2022 13:14:59

Aanmelden nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden over de omgevingsvisie Geldrop-Mierlo.

geldrop
2500