Praat mee!

Klik op een thema en praat mee!

Hieronder ziet u verschillende thema’s waarover we uw mening vragen. Per thema vindt u 1 of meerdere vragen. U kunt daarbij uw gewenste antwoord invullen en kijken hoe anderen de vraag invulden. Onder de vraag ziet u een reactievenster, waar u opmerkingen kunt plaatsen, argumenten kunt geven voor uw antwoord of kunt reageren op anderen. Uit uw reacties putten wij veel input, met uw informatie kunnen wij een goede visie maken!

Wanneer u foto’s, voorbeelden of tekeningen wilt delen kan dat door deze op te sturen naar omgevingsvisie@geldrop-mierlo.nl. Benoem in de mail duidelijk bij welke vraag de ingestuurde foto, voorbeeld of tekening het hoort. Wij voegen ze dan toe aan de website. Zo wordt de toekomst van ons allemaal!

De webbeheerder behoudt zich tot het recht om berichten te verwijderen als reacties aanstootgevend zijn, te ver van het onderwerp afstaan, of op een persoon gericht zijn.

Wilt u de enquête liever op papier invullen? 

Klik dan op deze link om de enquête te downloaden of stuur een mail naar omgevingsvisie@geldrop-mierlo.nl. De ingevulde enquête kunt u tot 18 april opsturen naar Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA GELDROP.
 

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn internationale afspraken gemaakt over het terugdringe...

Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. De gemeente wil haar inwoners een veilige leef- en w...

Nederland heeft zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. Daarin hebben (bijna) alle lande...

De gemeente heeft als ambitie om energieneutraal te worden. Dit is bovendien een wettelijke taak.

We verwachten dat de behoefte om een mix aan functies in een wijk te hebben en om huizen uit te kunn...

Heeft u een idee of wens die nog niet tussen de verschillende thema’s staat?

De vergrijzing, ontkerkelijking, het digitale shoppen en digitaal ontmoeten zorgt ervoor dat het nat...

Een groene leefomgeving wordt steeds belangrijker. Tegelijk vraagt groen om veel beheer.

De gemeente Geldrop-Mierlo is een heel groene gemeente. Door de klimaatveranderingen, toename in pie...

Er is steeds meer vraag naar fietsen en wandelen in het landelijk gebied en mensen willen recreatiep...

Het buitengebied verandert voortdurend. Ook nu komen er veel verschillende opgaven samen.

De landbouw in Geldrop-Mierlo bestaat uit ongeveer 30 bedrijven, waarvan meer dan de helft graasdier...

Nederland gaat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Hoe kunnen we de kwaliteit van het landschap het beste verbeteren?

Waar vroeger gezondheid werd gezien als een thema ter voorkoming of genezing van ziektes, wordt gezo...

Het is prettig als mensen dichtbij huis werk kunnen vinden. Binnen de gemeente is er redelijk wat we...

Op het vlak van verkeer en bereikbaarheid gaan nieuwe technologische ontwikkelingen heel snel. Het b...

De gemeente gebruikt een gebiedsgerichte aanpak om alle wijken sterk en gezond te houden. Eén van de...

De gemeente beschikt over tal van maatschappelijke voorzieningen. Denk daarbij aan sport, cultuur, z...

De bevolkingssamenstelling in onze dorpen verandert door onder andere meer ouderen en er komen relat...

Mensen verhuizen vaak enkele keren binnen Geldrop en Mierlo in de loop van hun leven. 

De behoefte aan het soort woning verandert. We hebben meer ouderen die langer thuis blijven wonen me...

De behoefte naar meer woningen neemt landelijk toe. Het inwonersaantal groeit en er zijn steeds meer...

Er is behoefte aan nieuwe woningen, in elk geval aan betaalbare woningen voor starters en woningen v...

Waarom is het zo prettig wonen in deze gemeente? Wat kan er beter aan het wonen in Geldrop-Mierlo?

geldrop
2500