Praat mee!

Klik op een thema en praat mee!

Let op! Op deze pagina's staan enkel nog de resultaten, de internet enquete is afgesloten, u kunt dus niet meer reageren. De consultatie liep van 21 maart t/m 3 mei 2021. 

We gebruiken uw mening onder andere om de opgaven voor de omgevingsvisie te formuleren, daarmee starten we direct na afloop van deze internet enquete. 

Ook in het vervolg vragen wij u om mee te praten over de toekomst van Geldrop-Mierlo. Wilt u niks missen op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de vervolgstappen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

Duurzaam verwarmen woningen

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn internationale afspraken gemaakt over het terugdringe...

Veiligheid

Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. De gemeente wil haar inwoners een veilige leef- en w...

Uw straat energie neutraal! 

Nederland heeft zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. Daarin hebben (bijna) alle lande...

Energieneutraal in 2040!

De gemeente heeft als ambitie om energieneutraal te worden. Dit is bovendien een wettelijke taak.

Functiemenging in de bestaande woonwijken

We verwachten dat de behoefte om een mix aan functies in een wijk te hebben en om huizen uit te kunn...

Een wens voor Geldrop-Mierlo

Heeft u een idee of wens die nog niet tussen de verschillende thema’s staat?

Iedereen doet mee in het sociale leven

De vergrijzing, ontkerkelijking, het digitale shoppen en digitaal ontmoeten zorgt ervoor dat het nat...

Adoptie groen

Een groene leefomgeving wordt steeds belangrijker. Tegelijk vraagt groen om veel beheer.

Groenere wijken

De gemeente Geldrop-Mierlo is een heel groene gemeente. Door de klimaatveranderingen, toename in pie...

Recreatie

Er is steeds meer vraag naar fietsen en wandelen in het landelijk gebied en mensen willen recreatiep...

Toekomst buitengebied

Het buitengebied verandert voortdurend. Ook nu komen er veel verschillende opgaven samen.

Agrarische bedrijvigheid

De landbouw in Geldrop-Mierlo bestaat uit ongeveer 30 bedrijven, waarvan meer dan de helft graasdier...

Landelijk gebied

Nederland gaat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Kwaliteit van het landschap

Hoe kunnen we de kwaliteit van het landschap het beste verbeteren?

Gezonde dorpen

Waar vroeger gezondheid werd gezien als een thema ter voorkoming of genezing van ziektes, wordt gezo...

Werken in de toekomst

Het is prettig als mensen dichtbij huis werk kunnen vinden. Binnen de gemeente is er redelijk wat we...

Beter bereikbaar!

Op het vlak van verkeer en bereikbaarheid gaan nieuwe technologische ontwikkelingen heel snel. Het b...

Wijkverbetering

De gemeente gebruikt een gebiedsgerichte aanpak om alle wijken sterk en gezond te houden. Eén van de...

Welke voorzieningen kunnen beter?

De gemeente beschikt over tal van maatschappelijke voorzieningen. Denk daarbij aan sport, cultuur, z...

Toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen

De bevolkingssamenstelling in onze dorpen verandert door onder andere meer ouderen en er komen relat...

Nieuwe woningen na 2025 voor u en uw kinderen

Mensen verhuizen vaak enkele keren binnen Geldrop en Mierlo in de loop van hun leven. 

Bijzondere woonvormen

De behoefte aan het soort woning verandert. We hebben meer ouderen die langer thuis blijven wonen me...

Waar is ruimte voor nieuwe woningen in Geldrop?

De behoefte naar meer woningen neemt landelijk toe. Het inwonersaantal groeit en er zijn steeds meer...

Waar is ruimte voor nieuwe woningen in Mierlo?

Er is behoefte aan nieuwe woningen, in elk geval aan betaalbare woningen voor starters en woningen v...

Prettig wonen in Geldrop-Mierlo

Waarom is het zo prettig wonen in deze gemeente? Wat kan er beter aan het wonen in Geldrop-Mierlo?

geldrop
2500