Waar is ruimte voor nieuwe woningen in Geldrop?

De behoefte naar meer woningen neemt landelijk toe. Het inwonersaantal groeit en er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens waardoor er ook meer woningen gebouwd moeten worden. 

De gemeente heeft deelgenomen aan een regionaal project om de woningbouw een impuls te geven en heeft nu een subsidie ontvangen om in het centrum van Geldrop extra woningen te realiseren (d.m.v. herstructurering). Daarvoor wordt de komende tijd een plan gemaakt, waar inwoners nog apart op kunnen reageren. 

In deze enquête richten we ons op de woningbouwbehoefte buiten het centrum. Maar de grond in Geldrop-Mierlo is wel schaars. We hebben relatief weinig buitengebied en op veel plekken liggen we ingeklemd tussen beschermde natuurgebieden. Hoe lossen we dit op in Geldrop?

 

 

 

N.a.v. het bericht van I. Lubbers (weverij geschiedenis)

Screenshot_20210408-...

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 
 

 

|

Commentaar

 • ‘Betaalbaar’ blijkt in de praktijk een erg rekbaar begrip.Meestal onbetaalbaar voor een alleenstaande volwassene als ik.Zelfs de sociale huurflats en woningen in Geldrop zijn te duur aan het worden.Dus sociale nieuwbouw? Graag echt betaalbaar, zowel voor starters, senioren maar ook alles wat daartussen zit.
  28-4-2021 20:59:17
 • Absoluut niet meer hoogbouw in het centrum!!!Als je goed rondkijkt in Geldrop, zijn er nog mogelijkheden.
  26-4-2021 21:37:03
 • Hofdael en de bibliotheek ombouwen naar jongerenhuisvesting
  24-4-2021 22:54:23
  • @Berry link: En alle culturele instellingen die nu zijn gehuisvest in Hofdael opdoeken? Die hebben in het verleden hun "eigen" panden moet opgeven en "verplicht" moeten verhuizen naar Hofdael!
   26-4-2021 21:41:35
 • probeer zo veel mogelijk appartementen op zo klein mogelijke grond te bouwen met groen ( bomen en struiken) zoals ze dat ook in andere steden doen maak van kasteel tuin een park waar iedereen kan ontspannen
  24-4-2021 10:30:44
 • De behoefte naar grotere woningen en tuin is juist groter geworden, al helemaal nu thuiswerken echt gaat blijven. Waarom dan toch steeds de focus op hoogbouw? Het zijn steeds zij die zelf in ((semi-)vrijstaande) huizen met tuin wonen die pleiten voor flats voor het plebs. Dat terwijl hoogbouw niet of nauwelijks goedkoper is dan rijtjeshuizen.
  15-4-2021 16:39:04
 • elk grassprietje in Geldrop moet weg voor huizen, ons eens zo mooie centrum wordt gesloopt voor blokkendozen ( bieb als voorbeeld).als er gebouwd wordt zou dat huur moeten worden en blijven, niet een verdienmodel door verkoop (direct of binnen 5 jaar)
  15-4-2021 9:51:19
 • Ik zou het wel jammer vinden als het groen wordt verstoord en hoogbouw in het centrum lijkt me echt niet mooi. Waar dan wel? Het lijkt erop dat er overal alleen wat verstrooide lapjes zijn.
  9-4-2021 13:23:39
 • Bouw veel meer in de sociale huursector. Bijvoorbeeld op de parkeerplaats aan de Heggestraat, die ligt er al vele jaren ongebruikt bij. Bouw niet hoger dan 3 a 4 woonlagen. Bouw niet in het windgebied van de molen, anders kan die straks niet meer draaien.
  9-4-2021 13:06:11
  • @Dirk van Tellingen: op die locatie hoort laagbouw te komen en geen 3 a 4 hoge woonlaagblokken in de sociale huursector. Dat is niet in lijn met de omliggende bebouwing en doet afbreuk aan de woningen die daar nu al staan. In de hoogbouw van de Jonkvrouw bij het spoor komen al 84 sociale huurwoningen.
   15-4-2021 17:02:25
 • Er wordt gesproken over weinig ruimte, maar het gebied parallelweg H. Geestraat, Heggenstraat staat al weer jaren te wachten op nieuwbouw. Sloop het oude GGD gebouw en zorg dat de scouting op een aantrekkelijk plek terecht kan. Bouw aantrekkelijke huizen voor ouderen, neem als voorbeeld de bungalowtjes aan de Harrie van Vlerkenstraat en de huisjes aan de Elendil. Vervolgens komt er ruimte vrij voor jongere gezinnen en als gevolg daarvan weer huizen voor de starters...
  8-4-2021 22:06:40
  • @Ger Jansens: Bij de genoemde locatie (die ook de Stationsstraat omvat) dient men wel rekening te houden met de bestaande bebouwing op die locatie. Dus pas laagbouw toe met koopwoningen in jaren 20 en 30 stijl (prijsklasse >350.000 tot 800.000 euro zoals Amaliahof, Heggenstraat etc.) met inderdaad meer aandacht voor ouderen (o.a. semi-bungalows) maar ook groenvoorzieningen (dus niet iedere groenstrook volbouwen!), looproutes, stoep- en speelruimte voor kinderen en parkeerplaatsen voor bewoners.
   15-4-2021 16:56:56
  • @Ger Jansens: Bij de genoemde locatie (die ook de Stationsstraat omvat) dient men wel rekening te houden met de bestaande bebouwing op die locatie. Dus pas laagbouw toe met koopwoningen in jaren 20 en 30 stijl (prijsklasse >350.000 tot 800.000 euro zoals Amaliahof, Heggenstraat etc.) met inderdaad meer aandacht voor ouderen (o.a. semi-bungalows) maar ook groenvoorzieningen (dus niet iedere groenstrook volbouwen!), looproutes, stoep- en speelruimte voor kinderen en parkeerplaatsen voor bewoners.
   15-4-2021 16:56:35
 • Het centrum kan een metamorfose gebruiken. Het lelijke pand van bibliotheek slopen en daar omheen mooie textiel ala weverijpanden bouwen. Dit grijpt terug naar de weverij geschiedenis. Hoger gebouw in sfeer van appartementen met in de plint winkels. Ik stuur een voorbeeldfoto nog toe.
  8-4-2021 19:53:00
 • Kleinere seniorenwoningen kunnen op de plek van het bestaande zwembad, en dan kan er elders een nieuw zwembad volgen.Het restaurant Cocody kan dan een zorgcentrum worden voor evt aanleunwoningen
  2-4-2021 16:05:18
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500