Toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen

De bevolkingssamenstelling in onze dorpen verandert door onder andere meer ouderen en er komen relatief meer mensen van buiten die (nog) geen binding hebben met de dorpen. Ook de manier waarop we leven verandert voortdurend. We ontmoeten en werken steeds meer digitaal, reizen meer en in een gezin werken we vaak allebei. Daarnaast is het aanbod aan verenigingen en andere hobby’s steeds groter.  

De kans bestaat dat hierdoor de vraag naar voorzieningen denk aan sport, theater, muziek en buurthuizen zal veranderen. Ook het huidige verenigingsleven kan hierdoor veranderen doordat er misschien minder vrijwilligers bereid zijn om te helpen of omdat er andere behoeften ontstaan.

 

 

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 

|

Commentaar

 • De inwoners maken de samenleving: zij zijn de vrijwilligers bij verenigingen, bedrijven sponsoren de verenigingen, stichtingen en evenementen, bedrijven hebben door te faciliteren (sponsoring, zalen, ondersteuning) een grotere rol dan de overheid. Bedrijvigheid is cruciaal voor de leefbaarheid!
  15-4-2021 16:49:57
 • De overheid/gemeente moet anticiperen op sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en daarop beleid maken en faciliteiten bieden. Er zal een innovatieve en slagvaardige aanpak nodig zijn om, rekening houden met alle sociaal maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, een veerkrachtige samenleving te bewerkstelligen. Veranderen is niet het veroordelen van het verleden maar is klaar maken voor de toekomst.
  8-4-2021 10:54:43
  • @Theo van Dijk: Daarnaast investeren in behoud van jonge mensen in wijken die de goede dingen mee ondersteunen en nieuwe initiatieven bewerkstellingen.
   8-4-2021 20:08:35
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500