Wijkverbetering

De gemeente gebruikt een gebiedsgerichte aanpak om alle wijken sterk en gezond te houden. Eén van de onderdelen van gebiedsgericht werken is het opstellen van wijkontwikkelingsplannen. Binnen deze wijkontwikkelingsplannen kunnen bewoners en gemeente samen aan de slag om bepaalde vragen en wensen aan te pakken.

Omdat nog niet voor alle wijken een wijkontwikkelingsplan opgesteld is willen we voor de omgevingsvisie al wel een eerste indruk ophalen. Om de uitkomsten te kunnen vergelijken is het belangrijk dat u eerst aangeeft in welke wijk u woont. 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

 

 

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 

 

|

Commentaar

 • Hemelwater moet geïnfiltreerd worden waar het valt. Bewoners hebben hier zelf een belangrijk aandeel door zichzelf te organiseren en met plannen te komen. De gemeente zou volop moeten inzetten op greppel/ wadi's of gescheiden riolen. Het openbaar groen mag meer divers en inheems aangeplant worden. Zet in op één eetbaar plantsoen per wijk (in Mierlo zijn meer dan twee wijken!) en vier tiny forests (kleine, dichtbegroeide bosjes van 200m2 met inheemse bomen en struiken) in de gemeente.
  24-4-2021 14:31:25
 • Aangepaste speelplekken voor kinderen door meer verstopplekken (struiken, bosjes) ipv gazon. Verstening van (voor)tuinen tegengaan,
  19-4-2021 12:07:41
 • - pak zwerfafval aan- pak graffiti aan (zie omgeving station, spoor en entree stationsstraat), ook als Prorail/NS beheerder is- meer laadpunten elektrische auto’s- pas straten tegen snelrijdend verkeer - verplaats scouting naar groene plek rand Geldrop- houdt bij nieuwbouw rekening met omliggende woningen en bewoners en pas stijl woningen toe die bij die straten horen- bewaak dorpskarakter van Geldrop en pas laagbouw toe- bouw niet alles vol en zorg voor voldoende groenstroken, wandelpaden etc. - houd rekening met behoeftes lange termijn (over 30 jaar zijn er 3x zoveel 80 jarigen als nu bijvoorbeeld)- beperk geluidsoverlast treinverkeer en snelweg- betrek inwoners bij opstellen omgevingsplannen en wijkplannen
  18-4-2021 21:33:36
 • Nu 2 keer verhuist binnen Mierlo, overal was/is gebrek aan parkeerplaatsen een probleem. De overheid verlaagt de parkeernorm door de wens naar minder autobezit maar het autobezit neemt nog steeds toe! Stop met het wensdenken en zorg voor voldoende parkeerplaatsen! Vestiging van arbeidsmigranten en statushouders zorgt voor veiligheidsproblemen en vermindering sociale binding in de buurt. Ze komen ook steeds in wijken die al problemen hebben, niet in de buurten van de grootste voorstanders en profiteurs hiervan.
  15-4-2021 16:55:08
 • minder huizen / panden die als hokjes verhuurd worden aan arbeidsmigranten, en speelveldjes en groenstroken die volgebouwd of parkeerplaats worden.midden in het villapark ligt een mooi veldje, daar kunnen wel een paar huizen op
  15-4-2021 9:59:53
 • wij willen meer betrokken worden als wijkcentrum bij activiteiten in onze wijk. Met name meer mogelijkheden om activiteiten te kunnen organiseren.
  12-4-2021 10:22:11
 • "in het reactievenster hieronder kunt u uw mening nog toelichten", dit werkt niet met browsers: Edge, Firefox, ChromeGraag zou ik parkeerplaatsen zien waar mensen auto kunnen opladen met stroom uit eigen zonnepanelen
  8-4-2021 14:26:22
 • Minder zwerfafval
  30-3-2021 22:14:55
 • Diversiteit is belangrijk
  30-3-2021 19:34:19
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500