Kwaliteit van het landschap

 

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 

|

Commentaar

 • Groen en natuur heeft zoveel voordelen dat er een waarde aan gehangen moet worden die evenzwaar weegt als bijv. woningbouw, werk, etc. Aan de randen richting buitengebied, incl. het dal van de Kleine Dommel, zou er veel meer een overgang van natuur naar bebouwing moeten komen om recreatie en biodiversiteit te verbeteren. In de bebouwing zou verharding zoveel weggehaald moeten worden en beplant moeten worden en/ of als hemelwateropslag/ infiltratie ingericht moeten worden.
  24-4-2021 14:20:43
 • Recreatieve omgevingen en landbouw kunnen prima samengaan maar ga als gemeente niet 30 ha. weilanden volgooien met zonnepanelen. Zonde van de groene gebieden, slecht voor de biodiversiteit en is verkwanseling van landbouwgrond. Er zijn daken genoeg beschikbaar hiervoor. Stimuleer bedrijven en woningbezitters om hun dak met zonnepanelen te bedekken.
  18-4-2021 21:46:02
  • @Anoniem: Gezien de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit moeten we op meerdere (vele) terreinen inzetten. Het landschap meer beleven is mooi maar dan wel op terrein waar niet te veel dieren verstoord worden! Wandelen in en om weilanden, terughoudend zijn w.b. fietspaden die belangrijke verbindingswegen doorkruisen. Zonneweiden niet voordat daken vol liggen. Biologisch boeren stimuleren met oog voor het landschap. Meer vernatting van de natuur (grondwaterstand, poelen maar ook: sloten niet uitgraven zodat water niet te snel wordt afgevoerd) voor betere natuurwaarden en mooier landschap.
   19-4-2021 0:00:36
 • Laten we het aanzicht van het dorp niet bevuilen met windmolens zeker niet aan de rand van de A67 en dicht tegen de woonwijken aan. Gaat veel geluid en overlast geven. Ook wat aangezicht betreft.
  15-4-2021 22:00:40
 • Indien het buitengebied er woningbouw plaats vind, vind ik het belangrijk dat de landelijke omgeving gehandhaafd wordt.Zorgen voor voldoende gelegenheid dat de flora en fauna niet verdwijnt uit onze prachtige natuur.
  12-4-2021 10:26:39
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500