Landelijk gebied

Nederland gaat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit betekent dat landgebruik in balans wordt gebracht met natuurlijke systemen en ontwikkelingen in het landelijk gebied niet ten koste gaan van landschappelijke kwaliteiten. 

 

 

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 

|

Commentaar

 • D
  Investeren in biodiversiteit
  3-5-2021 0:01:50
 • Geldrop-Mierlo is geen echte landelijke gemeente meer. Dit historische karakter zou wel terug moeten komen in het landelijk gebied met ruimte voor kleinschalige, gemengde boerderijen, natuur i.c.m. waterberging. Hier kan in gerecreëerd worden, er kan educatie plaatsvinden (geschiedenis, voedselvoorziening, etc.) en de biodiversiteit neemt toe.
  24-4-2021 14:50:30
 • Architectonisch en esthetisch: Stop de verdozing! Minder volbouwen en werken met een welstandscommissie, zoals vroeger.Meer aandacht voor de historie van het landschap; behouden wat er is aan mooie boerderijen, lanen, kleinschalige percelen, houtwallen enz. Hier terughoudend zijn w.b. het plaatsen van windmolens en aanleg van zonneparken. KIeinschalig landschap terugbrengen waar mogelijk. Aanleg van houtwallen, bloemrijke randen met wilde planten, slootjes e.a. kleine landschapselementen .
  19-4-2021 0:15:42
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500