Agrarische bedrijvigheid

De landbouw in Geldrop-Mierlo bestaat uit ongeveer 30 bedrijven, waarvan meer dan de helft graasdierbedrijven. Gemiddeld per jaar stopt ongeveer 3% van de agrarische bedrijven in Nederland. Het aantal landbouwbedrijven in Geldrop-Mierlo daalde de afgelopen 15 jaar met bijna de helft. 

Ondanks dat het aantal landbouwbedrijven is afgenomen is de verwachting dat de melkveehouderijbedrijven steeds meer grond per bedrijf nodig zullen hebben, dat is ook de visie van het ministerie. De beschikbaarheid van grasland is hierdoor nog belangrijker geworden. Tegelijk zijn er veel andere functies die ruimte vragen, zoals grond voor natuurontwikkeling (in Sang en Goorkens), woningbouw en de energietransitie. 

Door de afname van landbouwbedrijven komen er jaarlijks meerdere agrarische stallen leeg te staan. Soms worden ze gesloopt, maar de zorg rond verloedering of illegale activiteiten is er ook. Daarom willen we graag meewerken aan goede ideeën voor de vrijkomende agrarische stallen.

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

 

 

 

Motiveer hieronder uw mening!

Hieronder kunt u meepraten en ideeën delen en inbrengen over dit onderwerp. Probeer uw boodschap kort en krachtig te verwoorden en richt u op dit onderwerp. Denk ook door op wat een ander ingebracht heeft zodat er een idee kan groeien. 

|

Commentaar

 • Geldrop-Mierlo is geen echte landelijke gemeente meer. Dit historische karakter zou wel terug moeten komen in het landelijk gebied met ruimte voor kleinschalige, gemengde boerderijen, natuur i.c.m. waterberging. Hier kan in gerecreëerd worden, er kan educatie plaatsvinden (geschiedenis, voedselvoorziening, etc.) en de biodiversiteit neemt toe.
  24-4-2021 14:53:53
 • Antwoord vraag 16: (ging fout)Nee, ik vind dat we moeten zoeken naar manieren waarop agrarische bedrijven zonder te groeien en goed inkomen kunnen krijgen
  19-4-2021 0:32:46
 • K
  Ipv een weiland vol met zonnepanelen zou men ook water basins kunnen plaatsen voor het opvangen van het hemelwater , zodat bij droogte dit ingezet kan worden. Met het volbouwen van huizen creëer je een afwatering probleem. Laat de groene ruimte en grond liggen wanneer een agrariërs stopt, zodat de natuur zelf kan herstellen, ipv de mens het verpest.
  5-4-2021 18:46:56
 • Zorg dat boeren niet alleen maar door in omvang te groeien levensvatbaar zijn! Gemeente moet bijdragen aan mogelijkheden om economisch te kunnen groeien zonder in omvang toe te nemen. Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie moet niet in hokjes (losstaande thema's) maar integraal gedacht worden. Combineer en leg verbindingen tussen de thema's. Combineer agrarische bedrijvigheid met de thema's toekomst buitengebied, energie/verduurzaming, leefbaarheid/betrokkenheid in de wijken (bv verbind burgers en agrariers) enz
  31-3-2021 17:22:55
  • @Rachel: goede reactie! Mee eens. Vraag is alleen of de gemeente kan bijdragen aan betere financiële perspectieven voor boeren. Overheid, supermarken, burgers... iedereen is medeverantwoordelijk
   19-4-2021 0:26:56
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500