Functiemenging in de bestaande woonwijken

We verwachten dat de behoefte om een mix aan functies in een wijk te hebben en om huizen uit te kunnen bouwen, steeds groter zal worden. Met een mix aan functies bedoelen we werken, wonen, voorzieningen, ontmoetingsplekken enzovoort.

Veel van onze woonwijken zijn gebouwd om gezinnen te huisvesten, hierdoor zijn er relatief veel dezelfde soort woningen per wijk. Er is nu behoefte aan meer variatie want we krijgen een steeds veelzijdiger bevolking. Denk daarbij aan: ouderen die langer zelfstandig wonen (ook als ze daarbij hulp nodig hebben), jongeren en starters, meer eenpersoonshuishoudens en ook meer samengestelde gezinnen. Ook de arbeidsmarkt verandert. Er zijn meer zelfstandigen en het aantal mensen dat (veel) thuis werkt neemt toe. 

 
|

Commentaar

  • M.
    Bedrijven in een wijk zijn prima, hier zitten er een hoop. Maar vervuilende bedrijven moet je uit wijken houden. Verbouwen kan/mag altijd, als het maar binnen het straatbeeld past. Hier moet de gemeente een vinger in de pap blijven houden.
    28-4-2021 21:35:12
  • Bedrijfjes in de wijk behoeven wel zorgvuldigheid, niet alleen w.b. genoemde punten maar ook esthetisch. Behoud van groen, voorkomen van (verdere) verrommeling van de wijk, lichtoverlast rondom bedrijf (donkere nachten zijn belangrijk), opslag van materialen/afval buiten.
    19-4-2021 13:16:14
Je moet eerst inloggen om commentaar te leveren
geldrop
2500